Charakteryzacja

Profesjonalna charakteryzacja:

  • Filmowa
  • TeatralnaHalloween 2009 - 31.10.2009 rok Restauracja Friday's

Bodypainting  Bodypainting   Bodypainting

Bodypainting


Charakteryzacja   Charakteryzacja

Charakteryzacja   Charakteryzacja

Charakteryzacja   Charakteryzacja

Charakteryzacja   Charakteryzacja

Charakteryzacja